HRZZ GEOMSAT EN HR
GEOMSAT

GEOMSAT

Publikacije Rezultati Aktivnosti Istraživači O projektu Naslovnica

Istraživanje recentnih regionalnih i lokalnih geodinamičkih procesa na području Republike Hrvatske primjenom suvremenih satelitskih geodetskih metoda

Istraživanje geodinamičkih procesa od izuzetne je važnosti za razumijevanje mehanizama koji dovode do potresa. Razvojem suvremenih geodetskih satelitskih metoda prikupljanja prostornih podataka, uloga geodezije u predmetnim interdisciplinarnim istraživanjima značajno je povećana. Glavni ciljevi projektnog prijedloga su prikupljanje novih i poboljšanje postojećih znanja o recentnim geodinamičkim procesima na području Republike Hrvatske. To se planira postići primjenom suvremenih geodetskih satelitskih metoda: Globalni Navigacijski Satelitski Sustav (GNSS) i Multi-temporalna Satelitska Radarska Interferometrija (MT-InSAR) te interdisciplinarnom analizom dobivenih geodetskih podataka s geološkim i seizmološkim podacima. Poboljšanje postojećih znanja o recentnim geodinamičkim procesima na području Republike Hrvatske ostvariti će se istraživanjem navedenih procesa koji se odvijaju na širem (regionalnom) području, dobivanjem kinematičkog modela Jadranske mikroploče, na temelju izjednačenja regionalne GNSS mreže koja uključuje GNSS stanice nacionalnih mreža u regiji (Hrvatske, Italije, Slovenije, Mađarske, BiH i Crne Gore). Nadalje, poboljšanje navedenih znanja ostvariti će se i na lokalnoj razini karakterizacijom i kvantifikacijom recentne tektonske aktivnosti na glavnim rasjednim zonama na širim područjima gradova Rijeke i Dubrovnika, primjenom MT-InSAR metoda. Rezultati dobiveni geodetskim, geološkim i seizmološkim metodama integrirati će se u zajedničku bazu podataka i WebGIS aplikaciju, na temelju kojih će se uspostaviti visoko kvalitetna geodetsko-geodinamička osnova za daljnja istraživanja geodinamičkih procesa u RH i široj regiji. Uspostava navedene osnove od izuzetnog je značaja i za dobivanje pouzdanih procjena seizmičkog hazarda, te indirektno i za proces prostornog planiranja i gradnje prema europskoj normi EUROKOD8. Na taj način projektni prijedlog direktno i indirektno doprinosi očuvanju života i imovine stanovništva u Republici Hrvatskoj i široj regiji.

Novosti

GEOMSAT

Promjenom statusa iz konzultant u suradnik, dr. sc. Bojan Matoš aktivnije će sudjelovati u realizaciji radnoga plana te provođenjem geoloških terenskih istraživanja doprinijeti unapređenju postojećih znanja o geodinamičkim procesima na području RH.

Više >>

GEOMSAT

Novo uključeni suradnik dr. sc. Marko Pavasović sudjelovat će u aktivnostima razvoja visoko-kvalitetne geodetsko-geodinamičke osnove za buduća geodinamička istraživanja u RH.

Više >>

GEOMSAT

Novo uključeni suradnik dr. sc. Marijan Marjanović sudjelovat će u aktivnostima razvoja visoko-kvalitetne geodetsko-geodinamičke osnove za buduća geodinamička istraživanja u RH.

Više >>

GEOMSAT

GEOMSAT tim dobio je novu suradnicu na projektu, poslijedoktorandicu Anu Kuveždić Divjak, koja od 1. ožujka 2019. sudjeluje u provedbi projektnih istraživanja.

Više >>

GEOMSAT

Voditelj projekta, prof. dr. dc. Boško Pribičević, 8. veljače 2019. godine predstavio je projekt GEOMSAT na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Više >>

GEOMSAT

Javno predstavljnje projekta održat će se 8. veljače 2019. u 12 sati na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26, u predavaonici 121, 1. kat.

Više >>

GEOMSAT

Objavljen je natječaj za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand na projektu HRZZ-a GEOMSAT.

Više >>

GEOMSAT

Nabavljena je radna stanica za potrebe obrade podataka. Ukupna vrijednost radne stanice je 142.188,75kn.

Više >>

GEOMSAT

Dana 30. listopada 2018. godine u 10 sati na Geodetskom fakultetu, Kačićeva 26, Zagreb održan je prvi radni sastanak projekta GEOMSAT.

Više >>

U projektu sudjeluju

Projekt financira

U najavi

  Lipanj 2019.

Okrugli stol i javna rasprava o provedenim projektnim aktivnostima.

  Srpanj 2019.

Drugi radni sastanak
članova istraživačke grupe.

  Kolovoz/rujan 2019.

Usavršavanje suradnika na projektu (izjednačenje GNSS mreže).

  Kolovoz/rujan 2019.

Usavršavanje suradnika na projektu (MT-InSAR obrada snimaka).Projekt GEOMSAT financira Hrvatska zaklada za znanost pod brojem IP-2018-01-8944.