HRZZ GEOMSAT EN HR
GEOMSAT

GEOMSAT

Publikacije Rezultati Istraživači O projektu Naslovna Aktivnosti

Gi4DM
×

3-6. 9. 2019.

Sudjelovanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Gi4DM 2019

Istraživanja na projektnim aktivnostima u prvim mjesecima projekta rezultirala su znanstvenim radovima koji su prezentirani na međunarodnoj konferenciji Gi4DM 2019 – GeoInformation for Disaster Management koja je održana od 3. do 6. rujna 2019. u Pragu. Konferencija je bila usmjerena recentnim međunarodnim nastojanjima na području geoinformacija za upravljanje katastrofama, a GEOMSAT tim predstavljali su voditelj projekta prof. dr. sc. Boško Pribičević i poslijedoktorandica dr. sc. Ana Kuveždić Divjak.


sastanak
×
sastanak
×

12. 7. 2019.

Okrugli stol i drugi radni sastanak projekta GEOMSAT

Na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak, 12. srpnja 2019. održan je okrugli stol i drugi radni sastanak projekta GEOMSAT. Voditelj projekta prof. dr. sc. Boško Pribičević upoznao je zainteresiranu javnost i znanstvenu zajednicu o napretku i smjerovima projektnog istraživanja. Iznio je osnovne informacije o projektu GEOMSAT i podnio izvještaj o provedenim i predstojećim aktivnostima koje dovode do realizacije projektnih ciljeva.
Dr. sc. Marin Govorčin izvjestio je prisutne o provedenim terenskim istraživanjima na širem području Slanog i Stona. Vršena je terenska prospekcija dobivenih rezultata analizom interferograma s geološkom građom terena. Cilj je bio korelirati rezultate interferometrije s rasjedima, geološkim jedinicama i diskontinuitetima, što je uspješno provedeno i ukazalo na pozitivnu korelaciju kartiranih rasjeda te zona maksimalnih deformacija koje su detektirane pomoću interferograma. Sudionici okruglog stola sudjelovali su u raspravi o rezultatima korelacije geodetskih i geoloških podataka.
Zaključeno je da se provođenje aktivnosti odvija se u skladu s predviđenim radnim planom, te da su realizirani troškovi su u skladu s odobrenim financijskim planom.


sastanak
×
sastanak
×

8. 2. 2019.

Javnosti predstavljen projekt GEOMSAT

Na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak, 8. veljače 2019. održano je Javno predstavljanje projekta GEOMSAT kojim se istražuju recentni regionalni i lokalni geodinamički procesi na području Republike Hrvatske primjenom suvremenih satelitskih geodetskih metoda. Predstavljanju su prisustvovali predstavnici projektnih partnera i članovi istraživačke grupe, javni djelatnici i znanstvenici iz područja geodezije, geologije i geofizike. O ciljevima i aktivnostima projekta GEOMSAT govorio je voditelj projekta, prof. dr. dc. Boško Pribičević.


GEOMSAT
×

8. 02. 2019.

Poziv na javno predstavljanje znanstveno-istraživačkog projekta GEOMSAT

Pozivamo vas na javno predstavljanje znanstveno-istraživačkog projekta pod nazivom „Istraživanje recentnih regionalnih i lokalnih geodinamičkih procesa na području Republike Hrvatske primjenom suvremenih satelitskih geodetskih metoda“ (GEOMSAT), čiji je nositelj Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Boško Pribičević, a prihvaćen je i financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ).

Kako je projekt interdisciplinarnog karaktera (geodezija, geologija, geofizika-seizmologija), u istraživačku grupu uključeni su znanstvenici iz tri visoko školske ustanove iz Hrvatske (Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet (GEOF), Rudarsko-geološko-naftni fakultet (RGN) i Prirodoslovno-matematički fakultet – Geofizički odsjek (PMF)), te jedne visoko školske ustanove iz Slovenije (Sveučilište u Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (FGPA)).

Javno predstavljnje projekta održat će se 08.02.2019. (petak) u 12 sati na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Kačićeva 26, u predavaonici 121, 1. kat.


GEOMSAT

9. 01. 2019.

Objavljen natječaj za suradnika na projektu

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje natječaj:
za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje geodezija i na radno mjesto poslijedoktorand na Katedri za hidrografiju, Zavod za geomatiku, na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme, od 09. veljače 2019. do 09. listopada 2022. godine, sukladno članku 42. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 –Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 – Odluka USRH, 131/17), u svrhu obavljanja istraživačkih poslova na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Istraživanje recentnih regionalnih i lokalnih geodinamičkih procesa na području Republike Hrvatske primjenom suvremenih satelitskih geodetskih metoda – GEOMSAT“ (IP-2018-01-8944), kojeg je voditelj prof. dr. sc. Boško Pribičević.
Više o uvjetima natječaja možete pročitati ovdje.


sastanak
×

12. 11. 2018.

Nabavljena oprema za obradu podataka istraživanja

Nabavljena je radna stanica čija je vrijednost 142.188,75kn. Radna stanica služit će za obradu GNSS podataka i satelitskih radarskih snimaka. Kroz postupak obrade definirati će se metoda/e koje mogu pružiti najbolje rezultate istraživanja recentne tektonske aktivnosti na identificiranim rasjednim zonama na širem riječkom i dubrovačkom području. Postojeći resursi na Geodetskom fakultetu nisu zadovoljavajući za tako zahtjevne obrade, ali nisu ni u dovoljnom obimu dostupni s obzirom da se koriste za ostale znanstveno nastavne aktivnosti. Specifikacije radne stanice su:
Procesor: 2x Intel Xeon Gold 6132, 14 C/28T 2.6-3.7H 19.25M 10.4 GT UPI, RAM: 256GB (8x32GB) RAM DDR4 ECC, SATA: 6x8TB Hot-swap SATA 3,5” HDD 1x4TB intel P4510 NVMe 2,5”, Grafička: 2x NVIDIA PNY Quadro P4000 8GB GDDR5 PCle 3.0 – Active Colling IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over LAN support


sastanak
×
sastanak
×

30. 10. 2018.

Održan prvi radni sastanak članova istraživačke grupe projekta GEOMSAT

Dana 30. listopada 2018. godine u 10.00 sati na Geodetskom fakultetu, Kačićeva 26, Zagreb održan je prvi radni sastanak projekta GEOMSAT na kojem je dogovoren detaljni radni plan za prvu godinu projekta s naglaskom na aktivnosti koje istraživački tim očekuju u prva tri mjeseca projekta.

Projekt GEOMSAT financira Hrvatska zaklada za znanost pod brojem IP-2018-01-8944.